Обучение на преподаватели по ПОО за зелени, дигитални, меки умения и компетенции чрез иновативни методи на обучение.

Крайна цел на VET4GSEB

Проектът ще предостави на националните доставчици на ПОО специално разработени решения, учебни материали, казуси, инструменти и насоки, които ще им позволят да актуализират своите практики и програми за обучение, за да отговорят на свързаните с уменията нужди на пазара на труда в областта на строителството и възобновяемата енергия.

Основна цел

Основната цел на проект VET4GSEB е да сподели опитът и добрите практики в областта на ПОО от две европейски страни (България и Турция) към други страни, участващи в проекта (Албания, Армения, Грузия и Украйна).

Резултати

Очакваните резултати са 78 висококвалифицирани доставчици на ПОО, които ще подобрят практиките си за обучение и ще предоставят актуализирано обучение, адаптирано към актуалните пазарни потребности от квалифицирани специалисти в сектора на възобновяемата енергия.