The Project “Vocational Training for Green and Smart Electricity in Buildings / VET4GSEB/ is developed up to Call: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET — Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET).
eu_flag

ԵՄ էներգետիկ ռազմավարություններում և քաղաքականություններում դրված խնդիրներն ու մասնակից երկրների նպատակներն հանգեցրել որոշակի փոփոխությունների աշխատաշուկայում շենքերում «խելացի» հավելվածների և վերականգնվող էներգիայի համակարգեր նախագծողների և տեղադրողների համար:

Ոլորտը կարիք ունի նոր հմտություններով օժտված մասնագետների, ոչ միայն գիտելիքների և հմտությունների շենքերի «խելացի» տեղակայումների ոլորտում, բայց նաև ճկուն, միջանձնային, ձեռնարկատիրական և այլն կոմպետենտություններ:

VET4GSEB ծրագրի հիմնական նպատակն է մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում փորձի փոխանցումը եվրոպական երկրներից (Բուլղարիա և Թուրքիա) ծրագրի մասնակից մյուս երկրներին, մասնավորապես՝ Ալբանիային, Ուկրաինային, Հայաստանին և Վրաստանին: Նպատակն է ՄԿՈՒ մատակարարներին վերազինել հարմարեցված լուծումներով, ուսումնական նյութերով, գործիքներով և ուղեցույցով, որպեսզի նրանց հնարավորություն ընձեռվի թարմացնել և կատարելագործել իրենց վերապատրաստման ծրագրերն ու գործելակերպը, որպեսզի նրանք կարողանան բավարարել անընդհատ փոփոխվող շինարարության և վերականգնվող էներգիայի հմտությունների, գիտելիքների և կարողությունների կարիքները:

Սա ձեռք կբերվի մի շարք միջոցառումներով՝ կիրառելով նորարարական մոտեցում. բոլոր մասնակից երկրների ՄԿՈՒ մասնագետներին հասանելի կլինի համապարփակ տեղեկատվություն առցանց հարթակի միջոցով շուկայի հատուկ կարիքների, նորարարական վերապատրաստման մեթոդների, թվային տեխնոլոգիաների, որոնք օգտագործվում են բարձր տեխնոլոգիական տեխնիկական լուծումների շենքերում ՖՎ համակարգերի ինտեգրման համար և այլն։

Բոլոր մասնակից երկրների ՄԿՈՒ մատակարարների համար կկազմակերպվեն դասընթացներ, որոնք կիրականացվեն 2 փուլով՝ առաջին փուլ՝ անգլերենի փորձնական ուսուցում 18 դասընթացավարների համար, և երկրորդ փուլ՝ դասընթացներ ազգային մակարդակով։

Հետաքրքրված անձինք կարող են բաժանորդագրվել տեղեկագրին, որի միջոցով մենք ոչ միայն նրանց կտեղեկացնենք ծրագրի ընթացքի մասին, այլև նրանք կարող են միանալ փորձնական և հետագա դասընթացներին: Նախատեսվող ծրագրերի գործողությունների իրականացումը կիրականացվի 5 աշխատանքային փաթեթներով՝ հետևյալ կերպ.

  • WP1 - Ծրագրի կառավարում
  • WP2 - Կարիքների վերլուծություն և ընթացիկ զարգացումներ ՄԿՈՒ-ում
  • WP3 - Ուսուցման գործիքների և նյութերի պատրաստում
  • WP4 - Վերապատրաստել դասընթացավարներին (յուրաքանչյուր երկրում 3 դասընթացավարների փորձնական ուսուցում + ազգային վերապատրաստման դասընթացներ յուրաքանչյուր երկրի համար 10 դասընթացավարների համար)
  • WP3 - Ուսուցման գործիքների և նյութերի պատրաստում
  • WP5 – Տարածում և ազդեցություն