Packages

WP1

Bu ÇP'nin ana hedefleri şunlardır:
1. VET4GSEB'yi en etkili şekilde koordine etmek;
2. Proje bütçesini zamanında yönetmek;
3. VET4GSEB konsorsiyumu içinde ve ötesine (Avrupa Komisyonu ve dış uzmanlara) proje ilerlemesini izlemek ve iletmek;
4. Tüm konsorsiyumla toplam 6 yönlendirme komitesi toplantısı düzenlemek.
5. Proje süresince ortaya çıkabilecek herhangi bir soruya/çatışma çözümüne karar vermek. Bu iş paketi aynı zamanda işin ve çıktıların kalitesini de garanti altına alacak ve ayrıca etkin risk yönetimine olanak sağlayacaktır.

WP2

Bu ÇP'nin amacı, paydaşların (işletmeler ve eğitim kurumları) katılımı yoluyla ve mevcut boşlukları belirlemek için derinlemesine bir analiz temelinde, yetkin tesisatçılar ve elektrik teknisyenleri için iş piyasasının güncel eğitim programları ihtiyaçları hakkında veri toplamaktır.
Mesleki Eğitim ve genel olarak yetişkin eğitimindeki en son gelişmelerin yanı sıra özellikle PV sistemleri, enerji yönetimi ve binalardaki akıllı elektrik tesisatları için yenilikçi çözümler hakkındaki veriler de bu Çalışma Paketinde toplanacak ve analiz edilecektir. Konsorsiyumun çalışma ekiplerinin eğitim programını geliştirmesine izin verecek yenilikçi öğretim metodolojisi geliştirilecektir.

Download
WP3

Bu ÇP'nin amacı, alçak gerilim elektrik profesyonellerinin eğitmenlerine işgücü piyasasıyla ilgili beceriler (dijital, yazılım, spesifik ve pedagojik olanlar) sağlayacak eğitim materyallerinin geliştirilmesine odaklanmaktır. Ana hedefleri şunlardır:
1. Ağ iletişimleri için bir Ağ Platformunun geliştirilmesi;
2. İngilizce olarak PPP formatında dersler şeklinde bir eğitim programı ve materyallerinin geliştirilmesi;
3. Eğitmenler için Rehber Kitabın geliştirilmesi;
4. Üretilen tüm materyallerin ortakların ulusal dillerine uyarlanması ve tercümesi

Download
WP4

ÇP4, ÇP2'de belirlenen ihtiyaçları karşılamak üzere ve Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki en son gelişmelere uygun olarak tasarlanan ve hazırlanan 'Eğiticinin Eğitimi' faaliyetlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini ve ÇP3'te geliştirilen materyallerin kullanılmasını içerir.
Eğitim, eğiticilerin becerilerini, özellikle MEÖ, sürekli öğrenme ve yetişkin öğrenimindeki en son gelişmelerle uyumlu hale getirmek ve işgücü piyasasında rekabet edebilecek yetkin bina tesisatı montajcıları yetiştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Download
WP5

ÇP5'in özel hedefleri şunlardır:
1. Proje hedeflerinin, faaliyetlerinin, ilerlemesinin ve çıktılarının kullanıcı dostu görsel kimliğini elde etmek;
2. Mevcut tüm (çevrimiçi, yazılı ve sözlü) kanallar, bilgi ve iletişim araçları aracılığıyla projenin hedeflerini, ürünlerini, sonuçlarını vb. tanıtmak;
3. İlgilerini çekmek ve onları proje uygulamasına aktif olarak dahil etmek için ilgili paydaşlar arasında geniş dağıtım ve etkin iletişim sağlamak, devamını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Download