pr

The project Consortium is composed of 9 organisations from 6 countries: Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Turkey and Ukraine. Coordinator of the project is the Bulgarian partner Sofia energy centre.

Bulgaria

Sofia Energy Centre – SEC – Coordinator

Софійський енергетичний центр – SEC – координатор проєкту

Центр (SEC) був заснований у 1997 році як наступник Енергетичного центру Європейського Співтовариства Софії (заснованого у 1992 році) і отримав великий досвід у реалізації різних європейських енергетичних проектів у Болгарії. За період своєї діяльності компанія дуже успішно брала участь у проектах та акціях PHARE, THERMIE, SYNERGY, SAVE, ALTENER, FP4, FP5, FP6, FP7, IEE, ERASMUS, INTERREG, HORIZON 2020. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт SEC :

sec@sec.bg

Chamber of Installation Specialists in Bulgaria - CISB

Палата спеціалістів з монтажу в Болгарії – CISB

Палата спеціалістів з монтажу в Болгарії (CISB) є національною галузевою організацією осіб і компаній, що працюють у сферах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, охолодження, електротехніки та автоматизації, водопостачання та водовідведення, газифікації, енергозберігаючих технологій, відновлюваних джерел енергії та охорони навколишнього середовища. CISB є юридичною особою та неприбутковою організацією, незалежною від державних, профспілкових та інших органів та приватних організацій.  Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт CISB website :
office@nisbg.org

Albania

National Chamber of Crafts Albania (DHKZ)

Національна палата ремесел Албанії  –  DHKZ 

Національна палата ремесел була створена 19 грудня 2017 року. Базується в Тирані та має географічне поширення по всій території Албанії. Національна палата ремесел зосереджується на ремісничій діяльності в Республіці Албанія, професійній кваліфікації в цій галузі, організації виробництв і сприянні розвитку ремесел. Для отримання додаткової інформації слідкуйте за нашим веб-сайтом :

info@dhkz.org.al

People in Focus (PiF)

Люди у фокусі –  PIF

PiF — некомерційна, неурядова, неполітична та незалежна організація, що базується в Тирані, Албанія. PiF працює у сфері прав людини та соціальної інтеграції, міжкультурного діалогу, активного громадянства, демократичної медіаграмотності та розширення можливостей молоді. Більше того, її діяльність спрямована на стале довкілля та ринок праці через ПТО та соціальне підприємництво. Метою організації є підтримка та репрезентація албанського суспільства, щоб виявляти потреби громадян, сприяти правам людини та діалогу. Для отримання додаткової інформації слідкуйте за нашим веб-сайтом :
peopleinfocusalbania@gmail.com

Armenia

TANIQ NGO

   “Taniq“ NGO was founded in March, 2018 by the specialists of “Shirak Technopark” CJSC. Our NGO was founded because “Shirak Technopark” CJSC is a trade organization, but the most of specialists of CJSC have had been realizing The need to establish our NGO arose because "Shirak Technopark" CJSC was a commercial organization, and many of the members of the organization carried out activities that were not commercial in nature and not for profit. To coordinate and carry out such work, we established the "Taniq" NGO. The main activities of the NGO were carried out in the field of media, through interviews, speeches and online discussions. The main topics were the development and presentation of educational and economic concepts.

hrayrmelkonyan@gmail.com

Georgia

Energy Efficiency Centre Georgia (EECG)

Центр енергоефективності Грузвї  – EECG 

EECG – це неурядова організація з понад 20-річним досвідом роботи в енергетичному, промисловому та будівельному секторах та з надання консультаційних послуг, таких як енергетичні аудити, аналіз політики, попередні техніко-економічні обґрунтування, передінвестиційні дослідження , стале місцеве енергетичне планування, а також в галузі розбудови потенціалу ВДЕ та ЕЕ та навчання, кампаній з підвищення обізнаності та впровадження демонстраційних проектів ВДЕ та ЕЕ. EEC Georgia бере участь у кількох проектах пов’язаних із розробкою навчальних матеріалів та проведенням тренінгів для професіоналів і кінцевих користувачів. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт ЕКГ :

eecgeo@eecgeo.org

Turkey

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT ASSOCIATION (SUDEAS)

АСОЦІАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГІЇ  – SUDEAS

Асоціація сталого розвитку та екології – неурядова організація, заснована в 2008 році. Її головна мета – забезпечити продовження процесів розвитку та індустріалізації суспільств і країни і залишити придатний для життя світ у спадщину майбутнім поколінням без шкоди для навколишнього середовища. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт SUDEAS :

mzsogut@gmail.com

Ukraine

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBIP)

Національний університет біоресурсів і природокористування України  – НУБІП 

За статусом вищого навчального закладу Національний університет біоресурсів  і природокористування України має IV рівень акредитації, є науково-дослідною установою, яка здійснює освітню; науково-дослідну; науково-інноваційну; навчально-виробничу; та інформаційно-консультаційну діяльність. Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури України. За додатковою інформацією слідкуйте на сайті НУБІП :

wwwanten@gmail.com

Bulgaria

European Labour Institute – ELI

Європейський інститут праці – ELI  

Європейський інститут праці був створений у червні 2002 року як неурядова організація. Основні види діяльності інституту: дослідження, просування ноу-хау та технологій, розробка та реалізація проектів, консультації та навчання. у сфері ВДЕ та енергоефективності. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт ELI :

eli.bulgaria@gmail.com