WP1

Основними цілями цього ПР є:
1. Координація VET4GSEB у найбільш ефективний спосіб;
2. Чітке управління бюджетом проєкту;
3. Моніторинг та інформування щодо перебігу проєкту в консорціумі VET4GSEB та за його межами (Європейської Комісії та зовнішніх експертів);
4. Організація загалом 6 зустрічей керівного комітету з усім консорціумом.
5. Вирішення будь-яких питань або конфліктів, які можуть виникнути в ході реалізації проєкту. Цей пакет робіт також забезпечить якість роботи і результатів та дозволить надалі ефективно управляти ризиками.

WP2

Метою цього ПР є збір даних про потреби ринку праці в кваліфікованих монтажниках та електротехніках шляхом залучення зацікавлених сторін (підприємств та навчальних закладів) та на основі глибокого аналізу для виявлення існуючих прогалин у діючих програмах навчання. Дані про останні розробки у сфері ПТО та перекваліфікаціє спеціалістів загалом, а також про інноваційні рішення, зокрема, для фотоелектричних систем, систем енергоменеджменту та інтелектуальних електроустановок у будівлях теж будуть зібрані та проаналізовані в цьому пакеті робіт з метою розробки інноваційної спеціальної методики навчання, яка дозволить робочим групам консорціуму розробити навчальну програму.

Download
WP3

Метою цього ПР є розробка навчальних матеріалів, які допоможуть тренерам надати спеціалістам з електротехніки низької напруги відповідні навички на вимогу ринку праці (цифрові, програмні, спеціальні та педагогічні).
Його основні цілі:
1. Розробка мережевої платформи для комунікації;
2. Розробка навчальної програми та матеріалів у вигляді лекцій у форматі PPP англійською мовою ;
3. Розробка посібника для тренерів;
4. Адаптація та переклад усіх створених матеріалів на національні мови партнерів.

Download
WP4

Цей пакет робіт включає організацію та проведення заходів «Підготовка тренера», розроблених і адаптованих для задоволення потреб, визначених у ПР2, і відповідно до останніх розробок у ПТО, а також з використанням матеріалів, розроблених у ПР3.
Навчання призначене для підвищення кваліфікації тренерів, щоб ознайомити їх, зокрема, із останніми розробками у сфері ПТО, безперервного навчання та перекваліфікації спеціалістів, і дати їм змогу підготувати компетентних інсталяторів елнектроустановок в будівлях, конкурентоспроможних на ринку праці.

Download
WP5

Основними цілями ПР5 є:
1. Створення зручної для користувачів візуальної ідентичності цілей, заходів, перебігу та результатів проєкту;
2. Просування цілей проєкту, продуктів, результатів, тощо через усі існуючі (он-лайн, письмові та усні) канали, інформаційні та комунікаційні засоби та інструменти;
3. Забезпечення широкого розповсюдження та ефективної комунікації між зацікавленими стейкхолдерами з метою підсилення їх інтересу та активного залучення до реалізації проєкту та забезпечення його продовження та стабільності.

Download